Hompagina van de Kittenmand Wat is de Kittenmand Speciale aandacht Ook meedoen met de Kittenmand ? Thuis gezocht Adoptieprocedure van de Kittenmand Gastgezin forum Vrienden van de Kittenmand Kitten gevonden ? Gastenboek Kittenkrabbels Kittenmand nieuws
startpagina Stuur de Kittenmand een mailtje Kittenmand gastgezin forum vragen over de site? mail de administrator


Doelstelling en adoptietraject van de Kittenmand.

Doelstelling:
 • opvang van moederloze, en zonder hulp van de mens, kansloze kittens
 • door opvang via gastgezinnen, die de verzorgingstaak en socialisering op zich nemen, en die, indien nodig, zorgen voor inschakeling van dierenarts, tijdige inenting en chipplaatsing
 • kittens komen 10 dagen na de eerste enting voor adoptie beschikbaar
 • ze hebben dan een leeftijd van minimaal 10 weken
 • voor de kittens zoeken we een veilig thuis waar ze een goede doorstart kunnen maken
 • het is zeker ook onze doelstelling voor elk kitten een passend thuis te vinden, de koppeling nieuwe baas / thuissituatie / kitten wordt daarom overlegd en afgewogen
 • zowel kittens als gastgezinnen worden begeleid door coördinators
 • de coördinators bepalen uiteindelijk of een adoptie wel of niet doorgaat
 • juist ook daarom zal er ergens in het adoptietraject contact zijn tussen nieuwe baas en coördinators.
Adoptietraject:
 • informatie over voor adoptie beschikbare kittens komt op internet
 • een belangstellende kan reageren via opgegeven emailadres of vermeld telefoonnummer
 • na overleg en indien een adoptie haalbaar lijkt wordt het telefoonnummer van het gastgezin gegeven waar het betreffende kitten logeert
 • afspraak voor kennismaking met het kitten kan worden gemaakt via het gastgezin
 • als de kennismaking goed verloopt en dus ook het kitten goed reageert, kan er een dag worden afgesproken waarop de adoptie officieel kan worden en het kitten kan worden opgehaald bij het gastgezin (geen directe adoptie om “impulsaankopen” te voorkomen, even bedenktijd is een goede zaak)
 • in de tussentijd volgt overleg tussen gastgezin en coördinator, kunnen de adoptieovereenkomsten worden gemaakt en de adoptie worden voorbereid
 • als alles doorgaat en het kitten op de afgesproken dag kan worden opgehaald, zal de adoptieovereenkomst ter tekening bij het gastgezin liggen.
  Het gastgezin zal uw legitimatiegegevens noteren en de handtekening kan worden gezet.
  De overeenkomst blijft bij het gastgezin. Later ontvangt u daarvan een kopie.
  De financiële tegemoetkoming voor de adoptie betaalt u aan het gastgezin. U krijgt het inentingsboekje van het kitten mee als ook andere informatie.

Financiële tegemoetkoming voor adoptie:

De vergoeding die wordt gevraagd dekt absoluut niet de totale kosten van de opvang en (medische) verzorging.
Het gaat ons er vooral om dat het kitten of moederpoes een goed thuis krijgt.
 • Uiteraard is de kat ontvlooid, ontwormd en gecontroleerd door een dierenarts.
 • Heeft minimaal één inenting gekregen en een chip.


 • Via deze kittenopvang proberen wij de verdere groei van de kattenpopulatie een halt toe te roepen en daarbij is uw medewerking van groot belang.
  Wij adviseren u dringend het kitten op de leeftijd van ongeveer 7 maanden te laten castreren / steriliseren.
  Omdat wij allen dit zo belangrijk vinden kan na adoptie via De Kittenmand een kortingsbon voor deze behandeling worden verstrekt, die ingeleverd kan worden bij bepaalde dierenartspraktijken in Tilburg en omgeving, die een samenwerking kennen met de Kittenmand.

  Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via Kittenmand@home.nl


  terug naar startpagina

  2007 stichting "de Kittenmand"