Hompagina van de Kittenmand
Hompagina van de Kittenmand Wat is de Kittenmand Speciale aandacht Ook meedoen met de Kittenmand ? Thuis gezocht Adoptieprocedure van de Kittenmand ANBI gegevens Vrienden van de Kittenmand Kitten gevonden ? Gastenboek Kittenkrabbels Kittenmand nieuws
startpagina Stuur de Kittenmand een maitlje vragen over de site? mail de administratorVanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Om de toevoeging ANBI te krijgen moet een organisatie aan veel voorwaarden voldoen en bij controle door de Belastingdienst wordt gekeken naar tal van zaken.

Met trots kunnen wij melden dat De Kittenmand vanaf 2008 een ANBI-status heeft.
Openbaarmaking van onderstaande gegevens is een plicht vanaf 1 januari 2014.


1. Naam organisatie
Stichting De Kittenmand

2. RSIN nummer / KvK nummer
RSIN nummer : 8193.03.483
KvK nummer : 17224089

2. Bankgegevens
Banknummer : NL 86 SNSB 078 327 4289
Bic/swift code : SNSBNL2A

3. Internetadres
www.kittenmand-tilburg.nl

4. Contact
Postadres : van Tussenbroekstraat 30, 5012 HN Tilburg
Telefoon : (0031) 013 45 55 606
Meldingslijn kittens : 06 - 43 19 13 04

Bezoeken aan gastgezinnen waar de kittens verblijven gaan op afspraak.
E-mail : info@kittenmand-tilburg.nl


5. Doelstelling
Opvang van gevonden (zwerf)kittens. Kittens logeren bij gastgezinnen en zijn daar zeker van goede en liefdevolle begeleiding en opvoeding.
Samenwerking met tal van dierenartsen voor medische begeleiding.
Als kittens oud en gezond genoeg zijn kunnen ze worden geadopteerd.
De adoptant verplicht zich zorg te dragen voor tijdige castratie/sterilisatie van het kitten waardoor ook De Kittenmand een steentje bijdraagt in het beheersen van de kattenpopulatie.

6. Beleidsplan
-Opvang van zwerfkittens
-De opvang van bovengenoemde kittens zal plaatsvinden bij gastgezinnen.
-De opgevangen kittens zullen, als zij hiervoor gereed zijn en gezond zijn verklaard, geadopteerd kunnen worden.
- De financiele middelen zullen worden verkregen door giften en donaties.
- Bedrijven worden benaderd voor donatie van goederen.
- De binnenkomende gelden zullen uitsluitend worden besteed aan betaling van kosten welke gemaakt moeten worden voor de opvang en verzorging van kittens.
- Indien er bij opheffing een batig saldo aanwezig is, zal dit beschikbaar worden gesteld aan een gelijkluidend doel van een andere instelling. Dit is vermeld in de notariele akte van de stichting.
- Het toekennen van gelden aan bestuursleden en/of coordinatoren in de vorm van een prestatielevering, vacatiegeld of bonusuitkering ed. zal niet plaatsvinden binnen de stichting.

7. Bestuurders
M. van den Biggelaar, voorzitter
Th. Cuypers, secretaris/penningmeester
vacature, algemeen bestuurslid
A. van de Ven, algemeen bestuurslid


8. Beloningsbeleid
De Kittenmand is een vrijwilligersorganisatie. Met uitzondering van (indien nodig) kilometervergoeding worden geen beloningen gegeven.

9. Activiteiten
Dagelijks, 24 uur op 24 uur en 7 dagen per week staan wij, als team van vrijwilligers, klaar voor kittenopvang.

10. Jaarrekening

FINANCIEEL OVERZICHT 2022

Uitgaven:

Dierenartsen : € 16946.00
Ambulance : € 2069,00
Kattenbakvulling : € 741,00
kosten website : € 128,00
Administratie : € 335,00
Beaphar/Virbac : € 1559,00
diverse onkosten : € 211,00
Kilometervergoeding : € 140,00
Opslagkosten : € 3.342,00
aankopen kittenvoer : € 5060,00

totaal : € 31006,00

Ontvangen:

Adoptiegelden : € 9375,00
Donaties. : € 8111,00
Dierenlot : € 8935,00
Veiling : € 2298,00

totaal ontvangen : € 28719,00terug naar startpagina
© 2007 Stichting "de Kittenmand"